توان به عضويت بانک سلول هاي بندناف رويان در آمد؟

چگونگي عضويت در بانک سلول هاي بنيادي بندناف رويان به ترتيب زير مي باشد.

آگاهي والدين از فعاليتهاي بانک بندناف رويان

بانک خون بندناف رويان هر روز در ساعات اداری پاسخگوی سوالات والدين در زمينه سلولهای بنيادی خون بندناف، کاربردها و ... می باشد. والدين می توانند با مطالعه بروشورها و يا حضور در بانک خون بندناف رويان از فعاليت های بانک سلولهای بنيادی خون بندناف اطلاع حاصل نمايند.

عقد قرار داد بين والدين و بانک بندناف رويان

براي عقد قرار داد با بانک خون بندناف رويان، همراه داشتن مدارک زير الزامی است.

- کپي شناسنامه والدين

- نتيجه آزمايشات تاييدي مادر (شامل RPR, HBSAb, HBSAg, HCVAb, HBCAb, HIVI/II, CMVIgG, CMVIgM که باید یک ماه قبل از زايمان مادر انجام گرفته باشد)

- اصل فيش بانکي که هزينه هاي مربوط به جداسازي، انجماد و انجام آزمايشات تکميلي واريز شده باشد

(حساب شماره 595، نزد بانک ملت، شعبه چهار راه قصر - سهند، کد شعبه 6545/8 به نام شرکت بن ياخته های رويان).

- تکميل پرسشنامه مربوط به سوابق بيماريهای خاص درون خانواده

پس از تکميل پرونده، کيت مخصوص جمع آوري خون بندناف  که حاوي کيسه خونگيري و اطلاعات لازم در مورد نحوه خونگيري مي باشد در اختيار والدين قرار خواهد گرفت

چه نمونه هايي اجازه ذخيره يابي مي يابند؟

 

از آنجا که سلامت نمونه ها قبل از انجام فريز و نگهداري حائز اهميت مي باشد آزمايشات زير بر روي هر نمونه قبل از انجماد صورت مي گيرد.

آزمايشات کنترل آلودگي هاي ويروسي: شامل

HIV І/ІІ, HTLV І/ІІ, HBV, HCV و CMV

آزمايشات ميکروبي: شامل تست هاي هوازي و بي هوازي

تعيين تعداد سلول ها و درصد سلول هاي زنده در نمونه

تعيين درصد و تعداد سلول هاي بنيادي (CD34+ CD45-)در هر نمونه توسط فلوسيتومتري

بررسي عملکرد سلول هاي بنيادي خون بند ناف توسط روش سنجش کلني

تعيين HLA   به درخواست والدين  هر نمونه

 

بر روي خون جمع آوري شده  چه مراحلي انجام مي شود؟

ابتدا حجم نمونه دريافتي ثبت شده و در صورت نياز شمارش اوليه مي گردد. سپس سلول هاي قرمز از مجموعه خوني جدا شده و حجم نمونه کاهش مي يابد. سلول هاي جدا شده در حضور مواد ضد انجماد مناسب، درون کيسه هاي مخصوص انجماد قرار گرفته و بطور تدريجي فريز مي شوند. نمونه ها پس از گذر از مراحل مختلف کنترل کيفي و پس از تاييد آزمايشات مربوطه، در تانک هاي نيتروژن قرار داده شده و در دماي 190- درجه سانتيگراد منجمد و به مدت 15 سال نگهداري مي گردند.

بعد از اتمام فرايند ذخيره سازي، کارت مخصوصي که حاوي اطلاعات نمونه فريز شده و نتيجه آزمايشات بعمل آمد است به آدرس اعضا فرستاده خواهد شد. تمامي نمونه ها در بدو ورود واجد شناسنامه شده و اطلاعات بطور محرمانه نگهداري مي شوند.

هر نمونه خون پس از ورود به بانک بند ناف رويان واجد يک شناسنامه می گردد.

آماده کردن خون جهت انجماد: ابتدا حجم نمونه دريافتی ثبت و در صورت نياز شمارش اوليه انجام می شود. سپس گلبولهای قرمز از مجموعه خونی جدا می شوند و حجم نمونه کاهش می يابد. بعد از افزودن مواد ضد انجماد سلولهای جدا شده درون کيسه های مخصوص انجماد قرار می گيرند و به طور تدريجی منجمد می شوند. نمونه ها پس از گذار از مراحل مختلف کنترل کيفی و پس از تاييد آزمايش های لازم، در تانک های نيتروژن قرار گرفته و در دمای 190- درجه سانتی گراد منجمد و به مدت 15 سال نگهداری می شوند.

بعد از اتمام فرآيند ذخيره سازی، کارت مخصوصی که حاوی اطلاعات نمونه منجمد شده و نتيجه آزمايش های به عمل آمده است به آدرس اعضا فرستاده می شود. اطلاعات هر نمونه به طور محرمانه در مکانهای مخصوصی نگهداری می شوند.

 

جمع آوری و ارسال نمونه:

 

فرآيند جمع آوری خون بند ناف کاملا استريل و توسط کيسه های  مخصوص به هنگام جداسازی جفت از طريق رگ اصلی بند ناف  صورت می گيرد. اين عمل توسط پزشکان، ماماها و يا کارشناسان  بانک خون بند ناف قابل انجام است. خون جمع آوری ده در   دمای  10-4 درجه و حداقل زمان ممکن (24 ساعت) توسط والدين به بانک  خون بند ناف تحویل داده می شود.

 

آيا بانک بندناف رويان نمايندگي در ساير شهرهاي کشور دارد؟

 

از آنجا که يکي از اهداف بانک بندناف رويان ارائه خدمات و مشاوره در ساير استان هاي کشور ميباشد لذا اقدام به تاسيس نمايندگي هايي در ساير استانها نموده است به اين ترتيب نمايندگان بانک بند ناف رويان در استان هاي اصفهان( مرکز ناباروري و پژوهشکده رويان اصفهان)، رشت (مرکز ناباروري مهر)، کرمانشاه و يزد به ارائه خدمات در اين استانها پرداخته است.

 

 

تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، بعد از میدان بنی هاشم، نبش کوچه شقایق شرقی، پلاک 35

 

تلفن:     02122514652 - 22327438,40                    تلفکس: 22518282-9821+

آدرس پست الکترونیک:ا

www.info@rsct.ir

يزد- چهار راه ایرانشهر - ابتدای بلوار امامزاده جعفر - آزمایشگاه جهاد دانشگاهی

تلفن : 6623180و6628584

شیراز - خیابان زند - کوچه چهل و سوم - روبروی سرپرستی بانک سپه - ساختمان چهار طبقه معاونت پژوهشی  جهاد دانشگاهی استان فارس  تلفن : 07112303662

سلول بنيادي  چيست؟

سلول بنيادي مادر تمام سلولها است و توانايي تبديل به تمام سلولهای بدن را دارا می باشد. اين سلولها واجد توانايي خود نوسازي (Self Renewing) و تمايز (Differentiating) به انواع سلولها از جمله سلولهاي خوني، قلبي، عصبي و غضروفي هستند. هم چنين در بازسازي و ترميم بافت هاي مختلف بدن بدنبال آسيب و جراحت موثر بوده و مي توانند به درون بافتهاي آسيب ديده اي که بخش عمده سلولهاي آنها از بين رفته است، پيوند زده شوند و جايگزين سلولهاي آسيب ديده شده و به ترميم و رفع نقص در آن بافت بپردازند.

به دليل توانايي منحصر به فرد سلولهای بنيادی، اين سلولها  امروزه از مباحث جذاب در زيست شناسی و علوم درمانی می باشند. هم چنين تحقيقات در اين زمينه دانش ما را درباره چگونگی رشد و تکوين يک اندام از يک سلول منفرد افزايش داده است و مهمتر آنکه به فهم مکانيزم جايگزينی سلولهای سالم با سلول های آسيب ديده کمک نموده است.

انواع سلول بنيادی:

سلولهای بنيادی را بر اساس خصوصيات و ويژگی به سه دسته سلولهای بنيادی جنينی، سلولهای بنيادی بالغ و سلولهای بنيادی خون بند ناف تقسيم می کنند.

سلولهای بنيادی جنينی: از توده سلولی داخلی جنين 16-14 روزه گرفته می شود و قادر است تمام سلولها و بافتهای يک فرد کامل را بسازد.

سلولهای بنيادی بالغ: به سلولهايي که پس از تولد از بافت های مختلف فرد بالغ جدا می شوند، گفته می شود. سلولهای بنيادی خونساز مستقر در مغز استخوان، مغز، کبد و ساير بافت ها از اين دسته می باشند که قدرت تمايز به برخی از بافتها را دارا می باشند.

سلولهای بنيادی خون بندناف: از بندناف استخراج شده و همانند سلولهای بنيادی خونساز مغز استخوان می باشند.

سلولهای بنيادي خون بند ناف:

خون بندناف خونی است که پس از تولد در بند ناف و جفت باقيمانده و دور ريخته می شود. اين خون غنی از سلولهای بنيادی است.

سلولهای بنيادی خون بند ناف همانند سلولهای بنيادی خونساز مغز استخوان تقسيم می شوند تا به توليد:

سلولهای قرمز، که اکسيژن را به تمام بدن حمل می کنند.

سلولهای سفيد، که در سيستم ايمنی فعالانه شرکت دارند.

پلاکتها که به انعقاد خون کمک می کنندبپردازند

همچنين قادر به ساخت انواع سلولهای ديگر و ترميم و نگهداری سلولها در هنگام جراحت می باشند.

خون بند ناف چه استفاده هايي دارد؟

اولين پيوند خون بند ناف در سال 1988 ميلادي در فرانسه و توسط دکتر گلوکمن به يک کودک مبتلا به کم خوني فانکوني (يک نوع کم خوني مادرزادي) انجام گرفت و به اين ترتيب تا به امروز صد ها پيوند موفق خون بند ناف صورت گرفته است و مراکز بزرگ ذخيره اين سلولها در کشور هاي مختلف جهان تاسيس گرديده است.

مرورآمار منتشر شده نشان مي دهد که هر ساله حدود 30000 بيمار با بيماريهايي که با پيوند سلولهاي بنيادي مغز استخوان، قابل درمان هستند در سال شناسائي مي شوند و حدود 75 درصد اين بيماران قادر به يافتن يک داوطلب مناسب براي اهداء خون مغز استخوان نيستند. از سوي ديگر جستجوي مراکز ثبت اهدا کنندگان مغز استخوان زمان بسياري به خود اختصاص مي دهد به اين ترتيب ذخيره خون بندناف زمان را کوتاه وميزان اهدا کننده را بيشتر مي سازد و به اين ترتيب زمان را براي مبتلايان به لوسمي هاي حاد، کم خوني ها  و نقايص ايمني که در زمان کوتاهي مي ميرند کوتاهتر مي کند.

امروزه تحقيقات گسترده ای به منظور درمان بيماريها و ضايعات عصبي، ترميم بافتهاي آسيب ديده قلبي و استخواني، ترميم سوختگي ها و ضايعات پوستي، ترميم لوزالمعده وترشح انسولين و ترميم ساير بافت هاي آسيب ديده با استفاده از سلولهاي بنيادي مغز استخوان، خون بندناف و ساير سلولهاي بنيادي يک فرد بالغ درحال انجام است.

بیماریهايي که با خون بند ناف درمان شده اند:

فهرستی از بيماريهايي که با استفاده از سلولهای بنيادی خون بندناف قابل درمان هستند به شرح ذيل می باشد:اختلالات سلولهای بنيادی: کم خونی آپلاستيک، کم خوني فانکوني، هموگلوبينوری حمله ای شبانه (PNH)

لوسمی حاد: AML، ACL، لوسمی تمايز نيافته حاد

لوسمی مزمن: CML

بيماريهای نقص در توليد لنفوسيتها: لنفوم غير هوچکين، لنفوم هوچکين

ناهنجاريهای ارثی گلبولهای قرمز: بتا، تالاسمی ماژور، کم خونی سلولی داسی شکل

اختلالات سيستم ايمنی مادرزادی: سندروم کاستمن، نقص چسبندگی لکوسيتی، سندروم دی جرج

نقص ارثی پلاکتی: ترومبوسيتوپنی مادرزادی

اختلالات پلاسماسل: مولتی پل ميلوما، لوسمی پلاسماسل

بيماريهای ارثی: سندروم لش نيهان، هيپوپلازی غضروف

ساير بيماريها: بيماری الزايمر، ديابت، پارکينسون، صدمات نخاعی، سکته های قلبی و مغزی، بيماريهای کبدی، ديستروفی عضلان

 

چشم انداز استفاده از سلولهای بنيادی  :

امروزه ثابت شده است که سلولهای بنيادی قادر به درمان محدوده وسيعی از بيماريهای مزمن و حاد می باشند و تحقيقات زيادی در زمينه استفاده از سلولهای بنيادی در درمان بيماريهايي چون پارکينسونز، بيماريهای قلبی، کبدی، ديابت، ديستروفی عضلانی، آسيبهای نخاعی و سکته در حال انجام می باشد.

آلزايمر:1 از 10 نفر افراد بالای 65 سال و 5 نفر از 10 نفر افراد بالای 85 سال از اين بيماری رنج می برند.              سکته: سالانه در دنيا تعداد چشم گيری  از سکته رنج می برند.

جراحات نخاعی: آسيبهای نخاعی سالانه بالغ بر 750000 نفر در ايالات متحده را در بر می گيرد

بازسازی استخوان:  اميدی برای درمان مبتلايان به اوستئوپروزيز

پارکينسونز:  MS   بيماری اتواييمون و پيشرونده مربوط به سيستم عصبی مرکزی است که سالانه تعداد بسياری را دچار می سازد.

 

+ نوشته شده توسط حسن کهزاد : khkooh@yahoo.com در چهارشنبه ۱ آبان۱۳۸۷ و ساعت ۱۲:۱۵ بعد از ظهر |