آدرس سامانه الكترونيكي شارژ مشتركين ADSL واطلاع از ريز مصرف و حجم و تاريخ اعتبار باقيمانده 

http://10.8.206.66:8081

 

يوزر و پسورد همان است كه از مخابرات در زمان ثبت نام دريافت نموده ايد .

 

 

اداره مخابرات شهرستان پارسيان 

+ نوشته شده توسط حسن کهزاد : khkooh@yahoo.com در دوشنبه ۷ مرداد۱۳۹۲ و ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر |